Byta skola

Om du vill byta skola för ditt barn under läsåret 2017/2018 ska du vända dig till den skola du är intresserad av. Använd blanketten "Ansökan om byte av skola" som du får av skolan.

Eftersom vi inför nya riktlinjer för skolplacering från och med läsåret 2018/2019 påverkar det även rutinerna för skolbyten. Önskemål om skolbyte för höstterminen 2018 kommer att kunna ske under våren 2018. Vi inte tar emot några ansökningar om byte för läsåret 2018/2019 förrän under vårterminen 2018.

Då alla processer inte är helt klara ännu kommer mer information om hur skolbytena ska gå till att publiceras på malmo.se under våren 2018.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-16 13:19