Önskemål, turordning och placering 

För att alla ansökningar ska få en rättssäker och likvärdig prövning har grundskolenämnden fattat beslut om principer för skolplacering, önskemål och turordning. Principerna gäller alla kommunala grundskolor och elever i Malmö stad med undantag för vissa profil- och specialskolor.

Om det finns fler sökande till en skola än antal platser måste den skolan göra ett urval enligt vissa regler. Här är de regler som gäller för kommunala grundskolor i Malmö stad. För fristående skolor gäller andra regler.

Turordning vid platsbrist på hemskolan

Om hemskolan inte kan ta emot alla barn som bor inom upptagningsområdet (på grund av stor inflyttning, ombyggnation etcetera) erbjuds du plats på en annan skola i närheten av bostaden.

Om det är platsbrist på hemskolan placeras barnen i denna turordning:

 1. Barn med syskon på skolan har förtur.
 2. Barn med kortast färdväg mellan bostaden och skolan har förtur. Kartverktyget på malmo.se används för att mäta avståndet mellan centrum i bostadsadressen och skolans huvudentré.

De barn/elever som inte får plats på sin hemskola har förtur till placering på en närliggande kommunal grundskola.

Ansökan och turordning till förskoleklass i annan kommunal skola hösten 2017

Om ditt barn ska börja i förskoleklass har du alltid möjlighet att lämna in en ansökan till en annan skola än ditt barns hemskola. Tidigast den 1 oktober kan du ansöka om en plats för ditt barn för kommande läsår. Din ansökan gäller fram till den 30 september, som längst ett år. Därefter påbörjas en ny ansökningsperiod.

Din ansökan inför kommande läsår ska lämnas in till den skola du är intresserad av senast den 17 februari för att prövas till skolstarten höstterminen 2017. Eftersom skolan inte har någon kö spelar det ingen roll när din ansökan kommit in, så länge du lämnar in den mellan den 1 oktober och 17 februari. Skolan prövar alla ansökningar enligt turordningsreglerna.

Skolan försöker alltid tillgodose ditt önskemål, men söktrycket på vissa skolor är så stort att alla sökande inte får plats.

Turordning till skolans förskoleklass

 1. Barn som har skolan som sin hemskola har alltid förtur. Därefter placeras barnen i denna turordning:
 2. Barn med syskon på den mottagande skolan har förtur.
 3. Barn med kortast färdväg mellan bostaden och skolan förtur. Kartverktyget på malmo.se används för att mäta avståndet mellan centrum i bostadsadressen och skolans huvudentré.

Vill du ansöka om plats i en annan kommunal grundskola än ditt barns hemskola skickar du in blanketten "Ansökan om byte av skola" till den skola du är intresserad av. Hämta blanketten på sidan Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.

Ansökan och turordning till årskurs F–9 i annan kommunal skola

Om ditt barn redan går i skolan eller om du flyttar till Malmö har du alltid möjlighet att lämna in en ansökan till en annan skola än ditt barns hemskola. Tidigast den 1 oktober kan du ansöka om en plats för ditt barn för kommande läsår. Din ansökan gäller fram till den 30 september, som längst ett år. Därefter påbörjas en ny ansökningsperiod.

Gäller din intresseanmälan förskoleklass hösten 2017 se ovan.

Turordning till skolor med årskurs F–5 eller F–6

 1. Barn som har skolan som sin hemskola har alltid förtur. Därefter placeras barnen i denna turordning:
 2. Barn med syskon på den mottagande skolan har förtur.
 3. Barn med kortast färdväg mellan bostaden och skolan förtur. Kartverktyget på malmo.se används för att mäta avståndet mellan centrum i bostadsadressen och skolans huvudentré.

Kö och turordning till skolor med årskurs 6–9 eller 7–9

 1. Barn som har skolan som sin hemskola har alltid förtur. Därefter placeras barnen i denna turordning:
 2. Anmälningsdatum då ansökan kommer till rektor (eller till den som rektor beslutat) på önskad skola. Ansökan kan göras per e-post.
  Vid samma kötid gäller:
 3. Barn med syskon på skolan har förtur.
 4. Barn med kortast färdväg mellan bostaden och skolan har förtur. Kartverktyget på malmo.se används för att mäta avståndet mellan centrum i bostadsadressen och skolans huvudentré.

Turordning vid stadieövergång

Skolor som inte har högstadium är så kallade matarskolor till högstadieskolan som tar emot deras elever. Eleven följer normalt med sin klass vid stadieövergången (till exempel från årskurs 6 till årskurs 7) till den nya skolan. Om den mottagande skolan inte kan ta emot alla elever placeras de i denna turordning:

 1. Elever som har skolan som sin hemskola erbjuds plats.
 2. De elever som har gått på en skola som är matarskola erbjuds plats. De elever som inte har den mottagande skolan som hemskola hanteras efter ansökningsdatum.
 3. Finns det fortfarande lediga platser erbjuds övriga elever plats efter ansökningsdatum.

Undantag

Vissa kommunala profil- och specialskolor är undantagna från regelverket. Där sker antagning efter separata regler. Det gäller för:

 • Malmö Idrottsgrundskola
 • fotbollsklasserna på Linnéskolan
 • musikklasserna på Augustenborgsskolan
 • musikklasserna på Djupadalsskolan/Bergaskolan
 • Malmö International School

Det finns också skolor som enbart är inriktade mot elever i behov av särskilt stöd.

Antagning till fristående skolor

De fristående skolorna kan ha egna grunder för antagning, till exempel kötid. Kontakta den skola du är intresserad av för att få veta hur det fungerar där.

Placeringsbesked

Du får beslut om skolplacering i slutet av april.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-01 14:41