Upptagningsområden och hemskola

Till och med läsåret 2017/2018 har alla Malmös kommunala grundskolor ett geografiskt upptagningsområde. Skolans upptagningsområde baseras på skolans storlek och hur många elever skolan kan ta emot.

De barn som bor och är folkbokförda inom upptagningsområdet erbjuds plats på skolan. Det är barnets så kallade hemskola.

Den 22 februari 2017 fattade grundskolenämnden beslut om nya riktlinjer för skolplacering i de kommunala skolorna i Malmö. Det innebär att skolornas upptagningsområden försvinner. Från och med läsåret 2018/2019  gäller nya riktlinjer för skolplacering.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-05 12:59