Övergång från en skola där nästa årskurs inte finns 

Vid övergång från en skola där nästa årskurs inte finns följer ditt barn normalt med sin klass till den nya skolan. Om det är fler elever än platser på en skola gör vi ett urval.

Skolor som inte har nästa årskurs är så kallade matarskolor till den skola som tar emot deras elever. Eleven följer normalt med sin klass vid övergången (till exempel från årskurs 6 till årskurs 7) till den nya skolan. Eleverna placeras i den här turordningen om den mottagande skolan inte har plats för alla elever:

  1. Elever som gått på en skola som är matarskola till den mottagande skolan hanteras först.
  2. Syskonförtur – Endast elever i årskurs F–3 omfattas av syskonförturen.
  3. Relativ närhet

Om det finns elever som inte får plats erbjuds en annan skolplacering nära hemmet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-05 14:46