Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år får du en inbjudan att välja skola till förskoleklass. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolvalet gör du i vår e-tjänst.

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Skolvalet 10–31 januari

Om ditt barn ska börja förskoleklass läsåret 2019/2020 ska du välja skola. I början av januari får du ett brev hem med information om hur du väljer skola.

Skolvalet omfattar endast Malmös kommunala grundskolor. På sidan Skolvalet - Att välja förskoleklass & skola årskurs 7 finns mer information.

Regler för placering i grundskolan

Tidigare start i förskoleklass

I mån av plats finns det möjlighet att börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Om du vill ansöka om tidigare start i förskoleklass ansöker du under skolvalet den 10–31 januari.

Ansök endast med blankett

Ansökan som gäller tidigare skolstart i förskoleklass kan endast göras med blankett. 

Kontakta skolplaceringsenheten för att få en blankett.

Centrala skolplaceringsenheten

E-post: skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

Telefon: 040-34 90 80

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00.

Ansök under skolbytesperioden

Det kommer även gå att ansöka om tidigare start i förskoleklass under skolbytesperioden vårterminen 2019. Datum för skolbytet publiceras inom kort.

Mer om skolbytet

Behov av särskilt stöd

Om ditt barn ska börja förskoleklass och är i behov av särskilt stöd ska du göra skolvalet som vanligt i vår e-tjänst. När du fått besked om skolplats kan du kontakta rektorn på den skola där ditt barn fått skolplats för att diskutera särskilt stöd för ditt barn.

Det finns även några skolor med särskilt intag för barn i behov av särskilt stöd. Vi rekommenderar att du gör skolvalet, och som ett komplement kontaktar du dessa skolor direkt. Det gäller Stenkulaskolan (hörselnedsättning), Lorensborg (synnedsättning), Kommunikationsskolan (grav språkstörning) samt Munkhätteskolan (Team Munkhättan - allvarliga fysiska funktionsnedsättningar).

Grundsärskola

Om du tror att barnet tillhör grundsärskolans målgrupp gör du skolvalet till grundskola, samt kontaktar grundsärskolans resursteam för att få en utredning om eventuell plats där. Dessa barn har oftast också fångats upp av förskola eller sjukvård sedan tidigare.

Mer information om grundsärskolan.

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att bli bättre på både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass är modersmålsundervisning ingen rättighet, men om barnet talar föräldrarnas modersmål hemma varje dag och har grundläggande kunskaper i språket försöker Malmö stad erbjuda modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill att ditt barn ska få
modersmålsundervisning ska du vända dig till skolan ditt barn har fått plats på. Ansökningsblanketten får du från skolan.

Läs mer om modersmålsundervisningen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-01-11 09:01