Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år får du en inbjudan att välja skola till förskoleklass. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år.

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Tidigare start i förskoleklass

Det finns möjlighet att börja förskoleklass en termin tidigare, alltså i januari det år barnet fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja förskoleklass en termin tidigare ansöker du om detta under hösten året innan.

Förskoleklass i kommunal skola

Inbjudan till skolvalet för läsåret 2019/2020 kommer i januari 2019.

Förskoleklass i fristående skola

Det finns även förskoleklasser som bedrivs i enskild regi i anslutning till fristående skolor.

Läs mer

Att välja skola

Skollagen 9 kap på Sveriges riksdags webbplats
För förskoleklassen gäller skolans läroplan (pdf, 5.4 MB) 1-2 kap.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-16 19:14