Grundsärskola

Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av att de har en utvecklingsstörning eller liknande, enligt skollagen.  

Mer information om grundsärskola

Senast ändrad: 2017-01-20 16:40