Grundsärskola

Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av att de har en utvecklingsstörning eller liknande, enligt skollagen.  

Mer information om grundsärskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-20 16:40