Grundsärskolans resursteam

Grundsärskolans resursteam är ett kommunövergripande team för grundsärskolan i Malmö stad. Hit kan man vända sig med alla typer av frågor kring grundsärskolan.

Grundsärskolans resursteam

  • fattar beslut om mottagande i grundsärskolan
  • följer upp mottagna elever
  • erbjuder konsultation och handledning till kollegor och personal inom grundsärskolan
  • samordnar fortbildning och kompetensutveckling till personal

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-12 10:41