Om grundsärskolan

I grundsärskola går elever som har behov av denna skolform enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå som eleverna finner sig i. Inom grundsärskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har behov av mest stöd.

Det finns också en speciell grundsärskola för elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller om du är över 20 år på Särvux.

Senast ändrad: 2018-09-20 15:38