Betyg

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen. Betyg sätts i grundsärskolan från årskurs 6. Varje termin får eleven också en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen.

Betyg i ämnen

Betygsbeteckningarna är A till E.  Betyget E eller högre i slutet av årskurs 6 betyder godkänt.  

En elev i grundsärskolan kan även genomgå en prövning i ett eller flera ämnen i och på så sätt få betyg också i grundskolan.

Betyg i ämnesområden

Elever, som läser ämnesområden, får en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Elevens förutsättningar avgör vilka kunskapskrav som ställs.  I årskurs nio bedöms om eleven har uppnått grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-18 11:36