Grundsärskolans ämnesområden

målande barn

Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildning i ämnen.

Ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsdagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

För varje ämnesområde anger kursplanen dess syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för gundläggande samt fördjupade kunskapskrav.  Inom varje ämnesområde anges de mål eleven efter sina förutsättningar ska ha uppnått efter det nionde skolåret.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-12-30 15:47