Skolområde autism

I Malmö finns Skolområde autism som är specialiserade på undervisning av elever med autism. Olympen, Sakura och Äppelvillan är grundskolor som läser enligt grundskolans läroplan. Sockerbruksskolan är en grundsärskola, där eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan.

Skolorna tar emot elever från förskoleåldern upp till skolår nio. Här finns också fritids och hemvist enligt LSS 9.7 i samma lokaler och med samma personal.

Skolorna har små elevgrupper och en hög personaltäthet. Personalen består av lärare, specialpedagog, fritidspedagog, arbetsterapeut, aktivitetsledare, barnskötare,  pedagogiska samordnare och sjuksköterska.

Elevernas undervisning sker enligt läroplanen för grundskolan och grundsärskolan. Utöver skolans undervisning arbetar personalen på skolorna med att hitta livslånga strategier för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-03 13:37