Om Skolområde autism

Det kommunövergripande skolområdet för elever med autism består av fem skolor som finns i tre stadsdelar. Skolorna är: Sockerbruksskolan, Fäladsskolan, Satellitskolan (särskolor), Olympen och Sakura- Äppelvillan (grundskolor). Skolornas alla elever har en diagnos inom autismspektrat.

Du kan läsa mer om skolorna och deras verksamhet genom att klicka vidare till skolornas egna sidor.

Skolorna tar emot elever upp till skolår nio. Här finns också fritids och hemvist enligt LSS 9.7 i samma lokaler och med samma personal.
Arbetslagets vision är att sprida kunskap, integrera utifrån varje elevs förutsättningar, synas i samhället och skapa en meningsfull tillvaro för eleverna.
Personalen hos oss har en blandad yrkeskompetens, till exempel: lärare, specialpedagog, fritidspedagog, arbetsterapeut, aktivitetsledare och barnskötare. Här finns även pedagogiska samordnare, sjuksköterska och en kurator.
Verksamheten bygger på små elevgrupper med hög personaltäthet. I fokus finns alltid elevernas individuella behov och utveckling.

Om autism

Autism är en livslång funktionsnedsättning. Detta innebär att personen har svårt att få mening och sammanhang i det han eller hon ser, hör eller på annat sätt upplever. Detta medför stora svårigheter i sociala relationer, kommunikation och beteende. Detta kan i sin tur medföra att personen har ett utåtagerande eller självdestruktivt beteende.

Med detta som utgångspunkt arbetar vi utefter följande grundbultar:

  Bemötande
  Kunskap
  Kompensation
  Utveckling och lärande
  Samarbete
  Demokrati och delaktighet

Arbetssätt

Våra verksamheter arbetar efter ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism. Arbetssättet bygger på följande principer: kunskap om funktionsnedsättningen, individualisering, hjälpmedel, föräldrasamarbete, livsperspektiv och helhetssyn. Alla elever har ett individuellt utformat schema och arbetsordningar som ger svaren på: -Vad ska jag göra? -Hur mycket ska jag göra? -När är jag färdig? -Vad ska jag göra sedan?
Elevernas undervisning sker enligt kursplanen för grundskolan och den obligatoriska särskolan. Utöver skolans undervisning arbetar vi mycket med att hitta livslånga strategier för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 11:04