Olympen

Olympen är en grundskola som i dag har 10 elever i skolår 4–9. Fritidshem finns i samma lokaler och med samma personal som skolan.

Pedagogiken på Olympen bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumdiagnoser. Grupperna är små och undervisningen individualiserad utifrån elevens styrkor och inlärningsstil.

Vi utgår från ett förhållningssätt anpassat för personer med autism, vilket bland annat innebär att vi arbetar med:

  • bedömning och kartläggning
  • anpassningar i klassrumsmiljön
  • visuell tydlighet i undervisningen
  • samarbete mellan föräldrar och personal
  • individuella scheman och hjälpmedel
  • nivåanpassningar

Vi läser enligt grundskolans kursplaner och mål.
Därutöver ger vi eleverna möjlighet:

  • att utveckla sin sociala förmåga
  • att öka sin medvetenhet om sin funktionsnedsättning för att skapa förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamheten är stadsdelövergripande vilket innebär att elever från alla Malmös stadsdelar är välkomna att ansöka om plats hos oss.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-03 13:48