År 4-6

För år 4-6 finns två arbetslag (X och Y). Varje arbetslag består av fyra lärare som undervisar cirka 65 barn i åldrarna 10-12 år.

Eleverna arbetar till stor del i åldershomogena grupper men vid temaarbeten, språkvalsgrupper, studieveckor och slöjdgrupper arbetar eleverna i andra grupperingar.

Den enskilde elevens behov står alltid i centrum och är ledstjärnan i arbetslagets arbete.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-05 15:17