År 7-9

Undervisningen för skolans cirka 400 elever i år 7-9 bedrivs huvudsakligen inom fem arbetslag. Varje elev "bor" i ett "arbetslagshus" som består av basrum, all- och grupprum, lärararbetsrum och toaletter. Elevgruppen består av elever från skolår 7, 8 och 9.

Den största delen av undervisningen sker i åldershomogena grupper.

Lärarnas kompetenser kompletterar varandra till en helhet inom natur och samhällsvetenskapligt, språkligt och praktiskt estetiskt område.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-01-18 09:40