Information angående förberedelseklasser på Dammfriskolan

För att avlasta Mottagningsskolan Mosaik, har Dammfriskolan fått i uppgift av grundskoleförvaltningen att ta emot ca 60 nyanlända elever under läsåret 2016-2017. Eleverna tillhör främst årskurs 9.

Med vänliga hälsningar

Jörgen Håkansson
rektor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-10 10:26