Förskoleklass och år 1-3

Dammfriskolan har tre arbetslag ( X,Y,Z) för barn i förskoleklass och år 1-3. Förskoleklass är en egen förberedande skolform för sexåringar och är till viss del integrerad i skolverksamheten.

Dammfriskolans år 1-3 heldagsskolor där barnen erbjuds omsorg före, under och efter skoltid. Arbetslagens personal består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-05 15:01