Kontaktuppgifter Dammfriskolan

Jörgen Håkansson

Rektor F-9
jorgen.hakansson@malmo.se
0709-34 18 00

Magnus Enocson

Bitr. rektor årskurs 7-9
magnus.enocson@malmo.se
0709-34 18 02

Malin Olsson

Bitr. rektor årskurs 4-9 och central förberedelseklass
Malin.Olsson@malmo.se
0733-128834

Monica Hansson

Bitr. rektor årskurs F-3
monica.hansson@malmo.se
0709-34 18 04

Kansli

Skoladministratörer

Lena Öberg
lena.oberg@malmo.se
040-34 67 93
0709-34 18 01   

Cornelia Toth                                                                                                    Cornelia.Toth@malmo.se
040-34 67 91
0708-51 83 64

IT-administratör

Andreas Bondyx Göthe
Andreas.Gothe@malmo.se
0709-34 18 08

Studie- och yrkesvägledare

Becky Helgadottir
becky.helgadottir@malmo.se
040-34 66 13, 0721-58 11 64

Emily Malmér                                                                                                            
emily.malmer@malmo.se
0708-51 83 32

Elevhälsoteamet

Ayse Gültekin
Ayse.Gultekin@malmo.se
040-34 28 14,
0709-34 18 06

Vaktmästare Göran Jönsson 0709-34 18 09
Årk 1 och Fritidshemmet 0721-58 1152
Årk 2-3 och Fritidshemmet 0721-58 11 54
Förskoleklass 0721-58 11 57
Fritids 040-91 90 66
Lolland 0721-58 11 55
Förskoleklasserna 0738-56 99 79
Fritidshemmet för 4-6 0721-649083
Samsö 0721-58 11 50 alt. 0738-56 99 81
Mediatek 0721-58 11 65
Café Källan 040-34 03 58
Gymnastiksal 0721-58 11 58 alt 0721-58 11 59
Hemkunskap 0721-58 11 53
Skolrestaurangen 040-26 15 44

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-02 13:13