Kontakta oss

Skolledning

Marie Cederborg
Rektor
marie.cederborg@malmo.se

Anna Lundius
Biträdande rektor
anna.lundius@malmo.se

Ingrid Johnsson
Skoladministratör
ingrid.c.johnsson@malmo.se
040-34 92 80

​Elevhälsoteam

Åsa Nyman
Skolsköterska
072-174 62 09

Johanna Arnhed
Kurator
076-607 48 48

Marie Cedervall
Specialpedagog
marie.cedervall@malmo.se
070-852 19 42

Vaktmästare

Emil Andersson
emil.andersson@malmo.se
072-973 41 10

Fritidshem

Jollen: 072-174 60 99
Koggen: 073-232 93 79
Briggen: 073-342 85 22
Fregatten: 076-607 48 26

Klasstelefoner

Förskoleklass FA: 072-174 63 55
Carina Alsheim, Louise Hillvik
Förskoleklass FB: 072-174 73 71
Åsa Jakobsson Tostrup, Nathalie Helander
Förskoleklass FC: 076-607 48 32
Camilla Falkbjer, Linda Scott
Klass 1A: 072-174 72 99
Helena Sjöö
Klass 1B:076-607 48 28
Anna-Karin Goldbech
Klass 2A: 072-174 64 84
Karin Törn-Lindhe (Amanda Nilsson)
Klass 3A: 076-607 48 39
Anna Barrander
Klass 6A: 073-342 85 23
Johan Bergdahl
Särskild undervisningsgrupp Diamanten: 0721-74 64 25
Anette Malmborg

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 14:26