Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan ingår i Klagshamns rektorsområde tillsammans med Strandskolan. På skolan finns cirka 160 elever, från förskoleklass till årskurs 1 fördelade på 6 klasser samt fritidshem. Årskurs 2–9 går eleverna på Strandskolan i Klagshamn.

På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska Klagshamnsskolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning. Läs mer

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-03 18:02