Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan är Malmös skola för elever med grav språkstörning. De cirka 75 eleverna är indelade i 9 klasser från årskurs 1 till 9. Personalen är välutbildad och består av lärare, assistenter och logopeder.

Kommunikationsskolan har sin verksamhet på Värner Rydénskolan och på Segevångsskolan.

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-01 15:34