Köanmälan

Information till vårdnadshavare
 
Vid önskemål om skolplacering vid Kulladalsskolan i förskoleklass eller grundskola årskurs 1-5 gäller följande:

Från och med den 1 januari 2014 gäller följande turordningsregler:

1.       Barn med syskon på Kulladalsskolan har förtur

2.       Om det behövs ytterligare ett sätt att skilja sökande åt har det barn med kortast färdväg mellan bostaden och skolan förtur. Kartverktyget på malmo.se används för att mäta avståndet mellan centrum i bostadsadressen och skolans huvudentré.

 
Intresseanmälan gäller ett år

Om du vill att ditt barn ska gå på en annan skola än hemskolan kan du lämna in en intresseanmälan till önskad skola. Tidigast den 1 oktober kan du anmäla ditt barn för kommande läsår. Din intresseanmälan gäller under ett år. Alla intresseanmälningar gallras bort den 30 september. Om ditt barn inte har fått plats på den önskade skolan måste du, om ditt intresse kvarstår, lämna en ny intresseanmälan till den skola där du önskar att ditt barn ska placeras.

Köanmälan Kulladalsskolan

 
Anette Ohlsson                           Monica Lennebo   
Rektor                                          Bitr.Rektor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-10-03 11:03