Om Kulladalsskolan

Kulladalsskolan är en mötesplats för olika kulturer och modersmål. Skolan växer och kommer från hösten 2017 att ha även årskurs 6 på skolan. Detta innebär cirka 530 elever i årskurserna F–6.

Verksamheten omfattar fritidshem, förskoleklass och grundskola. Skolan består av två skolenheter, F–2 och 3–5, med egen rektor i respektive enhet. Verksamheten är organiserad i arbetslag för varje årskurs. Varje arbetslag ansvarar för cirka 70 elever.

Kulladalsskolan har under en längre tid inriktat sig på språk- och matematikutveckling. Ett påbörjat utvecklingsområde är att integrera utomhuspedagogik i undervisningen. På skolan prioriteras också den praktiskestetiska verksamheten genom att undervisningen bedrivs med ämneslärare redan från förskoleklass. Skolan är utrustad med modern, teknisk utrustning som möjliggör varierad undervisningsmetodik och stimulerar olika inlärningsstilar.

På Kulladalsskolan arbetar vi med strategier utifrån visionen ”Varje elevs bästa skola”. Språkutvecklande arbetssätt, formativt lärande och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är prioriterade områden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-22 12:48