Möllevångsskolan

Möllevångsskolan

Foto: Ulla Alderin

Möllevångsskolan är en F–9-skola med cirka 470 elever. Vår vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. 

För att detta ska bli möjligt krävs att eleverna känner sig trygga och får gedigna kunskaper inom skolans olika ämnesområden. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.

Vi har fått en ny biträdande rektor för F-3. Hon heter Alma Fetahovic och kommer närmast från Stenkulaskolan.

För aktuell information och pedagogiska inblickar i skolans vardag, besök
Möllevångsskolans pedagogiska webbplats 

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-13 09:57