Munkhätteskolan

Munkhätteskolan – en skola med sikte på högre måluppfyllelse och goda samhällsmedborgare. Munkhätteskolan är en F–9-skola med cirka 580 elever.

Skolan är totalrenoverad både inne och ute med speciellt fokus på den fysiska tillgängliga lärmiljön för elever med rörelsehinder. Vi har ljusa, funktionella, it-anpassade och vackra lokaler och flera inbjudande skolgårdar byggda för de olika stadierna.

På Munkhätteskolan strävar vi efter att varje lektion ska genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Språk och lärande hänger oupplösligt samman och varje möte med en elev är ett tillfälle för språkutveckling oavsett var det sker.

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-13 09:56