Förberedelseklass

Förberedelseklassen är avsedd för elever som precis har anlänt till Sverige och inte kan tillräckligt mycket svenska för att börja i en vanlig klass.

Syftet är att ge varje elev kunskaper i det svenska språket så att eleven ges en god beredskap för att kunna klara av arbetet i en vanlig klass. Undervisningen sker på svenska och eleverna får studiestöd på sitt modersmål.

Hur länge en elev stannar i förberedelseklassenberor på elevens förkunskaper samt de personliga förutsättningarna. Normalt bör tiden i förberedelseklassen inte överstiga fyra terminer.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-05-11 09:49