Modersmål  

Elever med ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning via Språkcentralen.
Modersmålsundervisningen fungerar som ett abonnemang och gäller löpande och omfattar alla elever i förskoleklass och grundskolan.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt modersmål och lära sig mera om den egna kulturen samt att främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Grundskola

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Det vanligaste är att undervisningen äger rum utanför timplanebunden tid.

Ansökan och uppsägning av abonnemang

Vårdnadshavare behöver bara anmäla sina barn till sin hemskola en gång. Sista ansökningsdatum för vårdnadshavare är 1 april i år.

En vårdnadshavare kan när som helst säga upp abonnemanget för en elev som inte längre vill eller kan delta i utbildningen.
Uppsägningen ska lämnas in till skolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-20 11:26