Risebergaskolan

Foto: Peter Hyllengren

Foto: Peter Hyllengren

Vi är en F–7-skola med cirka 350 elever. På skolan finns totalt 13 klasser, fördelade på förskoleklass, årskurs 1–7 och fritidshem. Risebergaskolan ligger insprängd i ett stort villaområde, med tillgång till nybyggd skolgård, bollplan och lekplats.

Vi ser vår verksamhet som en helhet och har nära samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem, både personal- och lokalmässigt.

För att främja elevernas hälsa och säkerhet, att förbättra koordination och koncentration har alla elever någon form av rörelseaktivitet varje dag och vi arbetar med livskunskap för att bl.a. förstå egna och andras känslor.

Nyheter

 • 2017-08-11

  Skolstart Risebergaskolan

  Skolstart Risebergaskolan läsåret 17/18
  Läs mer
 • 2017-01-05

  Dom om skolplaceringar i två förskoleklasser på Risebergaskolan

  I maj 2016 fick vårdnadshavarna till ett antal barn besked om att de inte fick plats i förskoleklass på Risebergaskolan till höstterminsstarten 2016 som de önskat. Besluten överklagades och den 20 dec...
  Läs mer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-01 10:17