Rönnenskolan

Rönnenskolan är en 6–9-skola med cirka 320 elever. På Rönnenskolan är all undervisning individanpassad och elevernas delaktighet viktig. Alla elever ska bli sedda och få en komplett utbildning som ger bred kunskap, stärker elevens tro på sig själv och ökar förmågan att lyckas i framtiden.

Information om förändrat datum för studiedag

Vi vill informera er om att studiedagen den 24/5 är flyttad till fredagen den 27/4. Det innebär att eleverna går i skolan som vanligt torsdagen den 24/5 och är istället lediga fredagen den 27/4.

Beslut i grundskolenämnden onsdag 7 februari
2018 om omorganisation i utbildningsområde Norr

Brev till vårdnadshavare 2018-02-08

Extrainsatt nämndssammanträde 7 februari 2018

Onsdag 7 februari kl 10–11 fattar grundskolenämnden beslut om omorganisation i utbildningsområde Norr.

Beslut i grundskolenämnden onsdag 24 januari
2018 om omorganisation i utbildningsområde Norr

Brev till vårdnadshavare 2018-01-25

I februari 2016 besökte ETC Rönnenskolan. Läs artikeln här.

I maj 2014 besökte Dagens Nyheter Rönnenskolan. Läs deras artikel om besöket här.

Här hittar du en länk till en film som tydligt förklarar för dig som förälder hur bedömning och betygssättning fungerar. Filmen går även att texta på bland annat somaliska och arabiska.
http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-07 12:42