Rörsjöskolan-Zenith

På Rörsjöskolan-Zenith går cirka 240 elever från årskurs 5–9. Skolan ligger i hjärtat av Sorgenfri – ett av Malmös största och mest prioriterade utvecklingsområden.

Vår vision

På Rörsjöskolan-Zenith arbetar all personal på skolan tillsammans för en helhetssyn på eleverna och deras studiesituation. Stöd och handledning ges utifrån varje ungdoms förutsättningar för utveckling mot högre måluppfyllelse. Språket är grundläggande i all kunskapsutveckling och i kommunikationen med andra, varför vi lägger stort fokus på att arbeta både språkutvecklande och formativt.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och ha inflytande över skolans utveckling. Att alla på skolan, både elever och personal, känner trygghet, sammanhang och en vilja att lära mer är ledstjärnan i vårt arbete.

Välkommen till oss!

Du som går på annan skola i dag men som är intresserad av Rörsjöskolan-Zenith kan fylla i blanketten "Ansökan om byte av skola" och skicka den till oss. Blanketten finns på Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.

Den 1 oktober 2017 nollställdes skolans kö enligt de nya riktlinjerna i Malmö stad. Alla tidigare intresseanmälningar är bortgallrade. Välkommen att på nytt anmäla ditt intresse att gå på Rörsjöskolan-Zenith!

Välkommen att kontakta oss för frågor och funderingar!

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-02 08:39