Aktuellt

Information om skolvalet

All information om skolvalet i Malmö finns på www.malmo.se/skolval.

Personalbemanningen är nu så gott som klar och kommer se ut enligt följande:

Personalbemanning 2017/18

”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar”.

Vi ses i korridorerna

Pär

Rektor på Klagshamns skolområde

 

Information om det läsåret hittar ni här samt i vår infofolder.

 

Mötesplats Klagshamn


Föräldraföreningsmöte läsåret 2017/18

27 september kl. 18.30 på Strandskolan

29 november 18.30 på Strandskolan

7 mars 18,30 på Strandskolan
Dagordning

11 juni 18,30 på Strandskolan


In- och utflyttning

Elever som önskar börja på Strandskolan eller Klagshamnsskolan tar kontakt med ansvarig rektor alternativt vår skolsekreterare Christine Lindsjö. Hon har telefonnummer 340322. I samband med denna kontakten kommer ni att få en inflyttningsblankett som ni ska fylla i.

För er som av någon anledning väljer att lämna Strandskolan eller Klagshamnsskolan så gäller följande:

  • Ta kontakt med ansvarig lärare.
  • Fyll i en utflyttningsblankett och lämna in den till vår skoladministratör Christine Lindsjö omgående.

Rutinen är som så att det är först när avlämnande skola skrivit ut er som mottagande skola kan skriva in er.

Betyg och bedömning

Onsdagen den 11 oktober inbjudes föräldrar till barn i år 6-8 till en kväll med information om betyg och bedömning. Vi är i matsalen kl. 18.30

Betyg och bedömning


Simning

Tidsplanen för simundervisningen i Klagshamns rektorsområde kommer att se ut på följande sätt:
 
Årskurs 3: Vattenlek
Årskurs 5 vårterminen: Simtest av undervisande lärare
Årskurs 6 höstterminen: Simundervisning av behörig simlärare
 
Nya elever testas tillsammans med elever i årskurs 5. De elever i årskurs 7-9 som ej klarat simundervisningen får simundervisning tillsammans med elever i årskurs 6.

Vad kan du som förälder göra för att ditt barn ska lyckas i skolan?

PISA är ett uttryck som dyker upp i media med jämna mellanrum och vad den undersökningen kommer fram till vad gäller föräldrarnas möjlighet att påverka sina barns skolgång kan ni ta del av här nedan. Slutsatsen är i alla fall att ni föräldrar gör skillnad!
PISA - What can parents do to help their children succeed in school?

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-09 10:41