Om skolan

Strandskolan

Rektorsområdets vision är att "på Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt
tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar."

Rektorsområdet består av:

  • Klagshamnsskolan från förskoleklass till årskurs 1 samt fritidshem med cirka 160 barn
  • Strandskolan från årskurs 2–9 samt fritidshem med cirka 550 barn

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-26 16:33