Historik och nutid

Strandskolan öppnade i augusti 2006. Strandskolan utgörs av två L-formade huskroppar som kopplas samman i en entré- och foajédel. 2013 invigdes 10 nya klassrum som ligger sammankopplad med den gamla byggnaden. Byggnaderna omfattar totalt 7 020 kvm. I samband med de nya klassrummen blev även vår nya idrottshall klar.

Grundtanken är att Strandskolan ska vara en flexibel byggnad med lång livslängd och låg miljöpåverkan. Stor vikt har lagts på att få ner energianvändningen till ett minimum. Här finns värmepump och intelligent styrning av byggnadens alla funktioner.

Klagshamn har en spännande och mycket brokig historia. Under glansperioden i början av 1900-talet, då man bröt kalk och tillverkade cement, fanns det flera affärer, bagerier, hotell, caféer och till och med en telegrafstation. Det gick tåg till Malmö och byn hade också en egen taxichaufför. 1860 byggdes den första skolbyggnaden på Klagshamnsskolan. Idag finns det en skolmatsal i den byggnaden. 1906 stod den nya Klagshamnsskolan klar. Under 1930-talet lades kalkbrottet ner och Klagshamn gick in i sin törnrosasömn och vaknade först 70 år senare. Med en stark bostadsutbyggnad så fanns nytt behov av skollokaler. 1998 stod den nya byggnaden på Klagshamnsskolan klar.

Klagshamn har således gått från ett tillverkningssamhälle till ett kunskapssamhälle. Skola och förskola är mitt i byn och utgör en viktigt del för de flesta som bor i Klagshamn.

Arbete vid kalkbrottet

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-05-20 11:10