Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare
Julija Radeson Lindeberg

Syv arbetar i första hand med vägledning, främst inför valet till gymnasieskolan. Vägledning och information om gymnasieskolan sker på många olika sätt kontinuerligt under läsåret i årskurs 9, exempelvis genom klassinformation och enskilda vägledningssamtal.

Syftet med samtalen är att hjälpa ungdomarna att vidga sina perspektiv för att göra väl underbygda val och hitta  ett meningsfullt och intressant gymnasieprogram där de kan utveckla och fördjupa sina kunskaper.

I skolår 8 inleds arbetet mot gymnasieskolan på vårterminen genom gruppvägledning. Innan avslutningen ges information om de olika programmen som erbjuds.
 
Syv har även övergripande ansvar för praon (praktisk arbetslivs-
orientering). Praktiken sker inom olika arbetsområden i årskurs 9. För närvarande sker praon på våren i årskurs 8. Vid båda tillfällena gäller att elev/målsman själv ordnar sin prao enligt skolans anvisningar. Läs mer nedan om intagning, studier och arbete i Sverige och utomlands.

Malmö stads gymnasieskolor
Syoguiden
Högskoleverket
Centrala studiestödsnämnden
Utbildningsinfo.se (opartisk info om allt som rör skola från skolverket)
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket (så får barn och unga arbeta under prao)
Yrkeshögskolan (kvalificerade yrkesutbildningar)
Collageboard.com (anmälningssida till prov, exempelvis SAT)
Globalgrant.com (stipendier – hjälper dig billigt med ansökan)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-17 10:24