Elevhälsan Augustenborgsskolan

Augustenborgsskolans elevhälsoteam består av:

 • Kurator
 • Psykolog
 • Skolsköterska
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Specialpedagog

Kontakta Elevhälsan

Kurator
Anna Brljevic
E-post: anna.brljevic@malmo.se
Tel: 0768-54 32 67

Kurator
Leo Nord (vikarie för Anna Brljevic)
E-post: leo.nord@malmo.se 
Tel: 0708-59 99 03

Kurator
Daniel Gunnarsson
E-post: daniel.gunnarsson@malmo.se
Tel: 0708-32 76 83

Kurator
Åsa Nilback
E-post: asa.nilback@malmo.se
Tel: 0723-53 54 71

Skolsköterska (Augustenborgsskolan år 5-9)
Anna Nyberg
E-post: anna.nyberg@malmo.se
Tel: 0737-22 45 56

Skolsköterska (Augustenborgsskolan F-4, Rosenholmsskolan F-3)
Mimoza Muhaxeri 
E-post: mimoza.muhaxheri@malmo.se
Tel: 0766-28 20 26

Studie- och yrkesvägledare
Sanja Stojakovic
E-post:sanja.stojakovic@malmo.se
Tel: 0768-54 16 90

Specialpedagog (år 7-9)
Jesper Hanning
E-post: jesper.hanning@malmo.se
Tel: 0721-832872

Specialpedagog (år 7-9)
Elaf Falih
E-post: elaf.falih@malmo.se
Tel: 0733-023194

Specialpedagog (förskoleklass-år 6)
Nicklas Beijer
E-post: nicklas.beijer@malmo.se
Tel: 0721-83 28 85

Specialpedagog
Nera Ismail
E-post: nera.ismail@malmo.se
Tel: 0733-02 32 54Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

I Skollagen står att ”Det ska finnas elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen.”

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

 • Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Kontakt

För att komma i kontakt med elevhälsan på de kommunala skolorna – se kontaktuppgifter på respektive skola, via länken nedan

Grundskolor i Malmö A–Ö

Senast ändrad: 2018-03-06 09:54