Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolans skolgård. Foto: Bäckagårdsskolan

Välkommen till Bäckagårdsskolan – en skola med hälsofrämjande profil. Bäckagårdsskolan är en kommunal grundskola och här går cirka 650 elever i årskurs F–9. Intill skolan ligger Bäckagårds sporthall.

Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan har en hälsofrämjande profil och arbetar aktivt med elevdemokrati- och medinflytandefrågor. Läs mer om skolan här.

Snabbval

Frånvaroanmälan
Läsår och lov 
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Bäckagårdsskolan
Kontakt med skolans personal
Välja skola läsåret 2018/2019
Bäckagårdsskolans pedagogiska webbplats
Likabehandlingsplan 2016-2017 (pdf, 293.9 kB)

Om du har frågor eller synpunkter om skolan så hör av dig till oss. Du kan även lämna synpunkter och klagomål här.

Nyheter

Sommarbrev från rektorn till vårdnadshavare

Glad sommar! (word, 49.5 kB)

Information om behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling till vårdnadshavare och elev (pdf, 126.1 kB)

Föräldrarmöte nya förskoleklasser läsår 18/19

Inbjudan till infomöte 4 juni 2018 18.00-19.00 (word, 43.6 kB)

Forum för samverkan vårterminen 2018

Inbjudan till forum för samverkan 21 mars 2018 18.00-19.30 (pdf, 159.8 kB)

Inbjudan till forum för samvekan 16 maj 2018 18.00-19.30 (word, 32.6 kB)

Inbjudan till temakväll 7 mars 2018

Inbjudan (pdf, 88.5 kB)

Information om Bäckagårdsskolans ledningsorganisation

Här finner ni en översiktsbild på skolans organisation

Kontakta alltid i första hand ditt barns mentor eller den pedagog din fråga gäller. Skulle det vara något som ni inte löser i det samtalet är ni naturligtvis välkomna att kontakta biträdande rektor för respektive verksamhet.

Under rubriken Kontakta oss finner du kontaktuppgifter till all personal på skolan.

Skolskjutsens hemturer från Bäckagårdsskolan
2017-18

Skolskjutsen hämtar elever (med beviljad ansökan om skolskjuts) för hemtur följande tider: 14:15, 14:45 och 15:15.

OBS!  Det går endast en hemtur på skolavslutningsdagen   

den 22 december klockan 14.00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-11 14:53