Bergaskolan

Bergaskolan

Bergaskolan är en grundskola med årskurs F–9 med 900 elever samt grundsärskola med 15 elever. 

Viktig information

De tre elever som har varit avstängda från skolan har nu friats från brottsmisstankar och åtalet mot dem är nerlagt.

Planeringen för eleverna inför höstterminen är ännu inte klar.

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska Bergaskolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning. Arbetet ska pågå i totalt tre terminer från och med höstterminen 2017. Läs mer

OBS! Studiedagen den 24/5-18 är flyttad till den 14/5-18. Detta gäller enbart årskurs 7-9 samt grundsärskolan.

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-11 16:55