Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med drygt 700 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–8 lärare och 60–80 elever.

På gång på Dammfriskolan

En skapande skola                                                                                      Ämnesövergipande undervisning genom serier
Artikel om spetsutbildningen

Pilotprojekt, kallat Drogfri skola

Skolorna i Malmö stad ska vara trygga och drogfria platser för våra elever och vår personal. Därför inleds nu ett pilotprojekt, kallat Drogfri skola, där ett antal högstadie- och gymnasieskolor under vårterminen kommer att sökas igenom av narkotikahundar.

Projektet är ett samarbete mellan polis, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ambitionen är att alla skolor så småningom ska få möjligheten att sökas igenom.

Insatsen är ett komplement till vårt förebyggande arbete mot droger och stöd till elever i riskzonen. Det är en förebyggande åtgärd i enlighet med våra riktlinjer och drogpolicys och vi vill understryka att det inte finns några misstankar om att det finns droger på skolan. För att ändå kunna utesluta det har vi, i samråd med polisen, beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom, eller när sökningen görs.

Sökningarna kommer att göras efter lektionstid när skolorna är tomma. Om hundarna skulle hitta spår av droger, inleds en förundersökning. Polisen har också rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen om hundarna markerar. 

 


Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Information om antagningsprov finns här:
Ansökan till spetsutbildning i matematik (pdf, 200.3 kB)
Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 6 (pdf, 535.9 kB)

Snabbval

Senast ändrad: 2019-01-17 09:03