Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med drygt 700 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–8 lärare och 60–80 elever.

På gång på Dammfriskolan

En skapande skola                                                                                      Ämnesövergipande undervisning genom serier
Artikel om spetsutbildningen

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare i åk 5 och 9 har fått hem ett brev med information och inloggning och. till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer alltså inte att lämnas ut så att enskilda personer kan identifieras.

Enkäten kan besvaras mellan 24 september och 19 oktober 2018.

Gå in på: Skolinspektionen

 

Nötförbud på Dammfriskolan

Många barn och ungdomar är allergiska mot jordnötter, nötter och mandel. Dessa sprids lätt i skolans miljö och de kan ge allvarliga allergiska reaktioner i mycket små mängder.

För att alla ska kunna känna sig säkra så har vi infört ett förbud mot jordnötter, nötter och mandel på hela skolans område.

Förbudet gäller vid all verksamhet under och efter skoltid – matsal, klassrum, kapprum, skolgård, fritidsverksamhet, disco, personal- och föräldrafika mm.

Tänk på att det även finns vissa salvor som innehåller jordnötsolja t ex Idomin och Försvarets Hudsalva.


Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Information om antagningsprov finns här:
Ansökan till spetsutbildning i matematik (pdf, 200.3 kB)
Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 6 (pdf, 535.9 kB)

Snabbval

Senast ändrad: 2018-09-24 09:36