Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–8 lärare och 60–80 elever.

Viktiga datum till skolstarten:

 
Skolstart sker torsdag den 16 augusti, 2018.

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Torsdagen den 16 augusti är det upprop enligt nedanstående tider. Därefter fortsätter skoldagen tillsammans med mentorer och andra i respektive arbetslag. Dagen avslutas strax efter lunch vid lite olika tider beroende på årskurs. Fritids har öppet som vanligt.

Förskoleklass kl:09.00 på lilla skolgården

Årskurs1-3 kl:08.30 på lilla skolgården

Årskurs 4 kl:08.30 i aulan

Årskurs 5-6 kl:09.00 på mellanstadiets skolgård

Årskurs 7 kl:09.00 i aulan

Årskurs 8-9 kl:09.30 klassrum enligt anslag i rasthallen

Fritidshemmet är stängt för planering den 14 augusti.

 

På gång på Dammfriskolan

En skapande skola                                                                                      Ämnesövergipande undervisning genom serier
Artikel om spetsutbildningen                                                                       Elever vann pris på filmfestival    

Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Information om antagningsprov finns här:
Ansökan till spetsutbildning i matematik (pdf, 200.3 kB)
Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 6 (pdf, 535.9 kB)

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-16 11:27