Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–8 lärare och 60–80 elever.


På gång på Dammfriskolan

En skapande skola                                                                                      Ämnesövergipande undervisning genom serier
Artikel om spetsutbildningen                                                                       Elever vann pris på filmfestival    

Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Information om antagningsprov finns här:
Ansökan till spetsutbildning i matematik (pdf, 200.3 kB)
Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 6 (pdf, 535.9 kB)

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 18:18