Dammfriskolan bra att veta


Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare i åk 5 och 9 har fått hem ett brev med information och inloggning och. till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer alltså inte att lämnas ut så att enskilda personer kan identifieras.

Enkäten kan besvaras mellan 24 september och 19 oktober 2018.

Gå in på: Skolinspektionen

 

Senast ändrad: 2019-01-17 09:07