Årskurs 4-6

För årskurs 4-6 finns två arbetslag (X och Y). Varje arbetslag består av flera lärare som undervisar cirka 65 barn i åldrarna 10-12 år.

Eleverna arbetar till stor del i åldershomogena grupper men vid temaarbeten, språkvalsgrupper, studieveckor och slöjdgrupper arbetar eleverna i andra grupperingar.

Den enskilde elevens behov står alltid i centrum och är ledstjärnan i arbetslagets arbete.

Senast ändrad: 2019-01-17 09:07