Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år får du en inbjudan att välja skola till förskoleklass. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år.

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Läs mer

Att välja skola

Skollagen 9 kap på Sveriges riksdags webbplats
För förskoleklassen gäller skolans läroplan (pdf, 5.4 MB) 1-2 kap.

Senast ändrad: 2019-01-17 09:06