Om Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever. För att utveckla undervisningen på Dammfriskolan har vi tagit fasta på det senaste inom skolforskningen och satsar på BFL, bedömning för lärande.  Det här sättet att arbeta har visat sig öka elevernas kunskaper i de olika ämnena.

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande, BFL, handlar om:

  • Att tydliggöra målen för undervisningen så att eleverna förstår dem och vad som krävs för att lyckas.
  • Att skapa klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som visar tecken på lärande.
  • Att ge feedback som utvecklar lärandet.
  • Att lära eleverna hur de kan utvecklas genom att lära av varandra.
  • Att förmå eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande.

För att uppnå det här arbetar vi till exempel med metoder som:

  • Ingen handuppräckning – läraren fördelar ordet slumpvis, genom exempelvis stickor med deras namn,  för att alla elever ska få lika mycket tid och bli aktiva.
  • Självbedömning – eleverna bedömer sitt eget arbete utifrån tydliga kriterier, t.ex. hur man använt stor bokstav, punkt eller delat in sin text i stycken.
  • Kamratbedömning – Eleverna bedömer en kamrats arbete utifrån tydliga kriterier. Eleverna använder ett annat språk med varandra som gör att de ibland förstår bättre. Man ger till exempel ”två stjärnor och en önskan” alltså visar två saker som är bra och en som kan förbättras.
  • Exit ticket – Eleverna får besvara en kort fråga i slutet av lektionen för att visa om de förstått lektionsinnehållet. Det hjälper läraren att planera fortsättningen.

För att utveckla undervisningen och främja våra elevers lärande arbetar vi med strategier och tekniker kopplade till bedömning för lärande. Sedan hösten 2014 har Dammfriskolan spetsutbildning i matematik för årskurs 7–9. Utbildningen ger eleverna möjlighet att läsa matematik på en avancerad nivå med högre studietakt.

Skolan har också central förberedelseklass för nyanländ, grundsärskola och en särskild undervisningsgrupp för elever med autism.

Vi har engagerad och kunnig personal som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttande i ditt arbete. Vi tycker att vårt arbete är roligt, utmanande och omväxlande.

Våra åtaganden på Dammfriskolan är språkutveckling, lärmiljö, bedömning för lärande och matematik. IKT är ett viktigt stöd för våra elever och personal för att göra undervisning mer varierad och nyskapande. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser.

Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget.

Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är detta arbetsplatsen för dig.

Senast ändrad: 2017-04-11 10:20