Geijerskolan

Geijerskolan är en F–6-skola med cirka 550 elever fördelade på 18 klasser/grupper i förskoleklass och grundskola 1–6. Fritidshemmen tar emot cirka 350 barn 6–11 år.

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-23 17:48