Möllevångsskolan

Möllevångsskolan

Foto: Ulla Alderin

 

OBS! Viktig information!

Igår drabbades skolan av ett inbrott där, bland annat, några av fritidsavdelningarnas telefoner blev stulna. Den tillfälliga lösningen är att föräldrar med barn på fritids som behöver få tag på sitt barn eller personal får ringa antingen 0731581155 eller 0736571903. Vi uppdaterar med mer information om hur man får tag på respektive fritidsavdelning så snart vi kan!

Möllevångsskolan är en F–9-skola med lite mer än 500 elever. Vår vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. 

 

För att detta ska bli möjligt krävs att eleverna känner sig trygga och får gedigna kunskaper inom skolans olika ämnesområden. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.

 

 

 

För aktuell information och pedagogiska inblickar i skolans vardag, besök
Möllevångsskolans pedagogiska webbplats 

Snabbval

Senast ändrad: 2019-03-14 10:40