Österportskolan

Österportskolan

På Österportskolan finns läsåren förskoleklass till årskurs 5. Skolan rymmer i dag cirka 500 elever uppdelade på spåren A, B och C. Storleken på klasserna ligger runt cirka 25 elever. Fritidshem kopplade till respektive spår finns på skolan.

Österportskolan är belägen i centrala Malmö med närhet till kommunikationer och kulturella aktiviteter. Lokalerna är ljusa och anpassade till de krav som ställs på en modern skola.

Aktuellt

Onsdag 13 juni är alla på Limhamnsfältet och spelar brännboll. Vi är tillbaka på skolan cirka 13:30, om ingenting annat meddelats. Fritids är öppet som vanligt.

Skolavslutning den 15 juni kl 9.00 i Sankt Paulikyrkan. Program (pdf, 461.4 kB)

Höstterminen 2018 börjar den 16 augusti för årskurs 1 -5 i era klassrum.

Elever som börjar årskurs 6 höstterminen 2019, kommer erbjudas plats på Mellersta förstadsskolan (gamla konsthögskolan) på Föreningsgatan 42, om man inte väljer annan skola.

Följande dagar är skola och fritids stängt:

10 augusti 2018
26 september 2018
7 januari 2019
17 juni 2019

En påminnelse till föräldrar med barn på fritids; tänk på att närvaroblanketten under sommarlovet inte gäller som uppsägning av fritidsplats, utan är till för att vi ska kunna planera personaltäthet samt matbeställning.

Det är också viktigt att tänka på, att om du säger upp fritidsplatsen över sommarlovet, måste fylla i en ny inskrivningsblankett om du vill att ditt barn ska ha fritidsplats igen när skolan börjar. Du får inte lämna ditt barn på fritids om hen inte är inskriven (det har bland annat att göra med att försäkringen inte täcker, om ditt barn till exempel skulle råka ut för en olycka).

Vi är stolta över att ha tilldelats Grön Flagg. För oss är det fundamentalt att bra miljötänk ingår i vardagen hos alla elever och personal på skolan. Titta på filmen som visar tankar och processen med till exempel återvinning. Matavfallsfilm

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 19:26