Oxievångsskolan

Oxievångsskolan är en vacker och rymlig 6–9-skola i Oxie med inriktning mot musik och idrott & hälsa. Vi har cirka 600 elever. Hos oss står eleven i fokus!

Från höstterminen 2018 kommer Oxievångsskolan och Blankebäckskolan att bli en skolenhet F–9.

 

Information angående specialkost

 

Nya rutiner för att ansöka om skolskjuts

 

Ansökan gör senast 17 maj inför läsåret 18/19

 

Vi arbetar till stor del ämnesövergripande i årskursvisa arbetslag och digitalisering är en självklar del av vår undervisning. Elevernas Kunskap, Trygghet och Studiero genom goda relationer genomsyrar vårt sätt att arbeta. 

Anmälan för idrottsinriktning och musikinriktning

Nu är anmälan för idrottsinriktningen (pdf, 700.6 kB)  och musikinriktningen (pdf, 620.9 kB) tillgänglig. Tänk på att sista datumet är den 2 mars 2018.

Unikt samarbete för och med ungdomar i Oxie

För att skapa social trygghet har skolan ett samarbete med Polisen, Räddningstjänsten, Stadsområdesförvaltning Söder och Malmö FF . Samarbetet innebär att elever med idrottsinriktning i årskurs 7, 8 och 9 (från hösten 2018) på Oxievångsskolan får undervisning och träning ett lektionspass per vecka tillsammans med alla de inblandade organisationerna. Läs pressmeddelandet 2016-11-08 (pdf, 229.7 kB).

Om närvaro och frånvaro i skolan

Närvaron i skolan är viktig. Hög frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Det här läsåret inför därför Malmö stads grundskolor nya riktlinjer och rutiner för närvaro-frånvaro. 

Du som är vårdnadshavare informeras vid varje nytt läsår om skolans riktlinjer och rutinerför närvaro och frånvaro. Du kommer att få dokumentet från ditt barns klasslärare/mentor för påseende och underskrift. Där tydliggörs roller och ansvar för skolan och hemmet. Ett gott samarbete mellan hem och skola är grunden för framgångsrikt arbete.

All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Om ditt barn blir sjukt ska du anmäla detta till skolan enligt skolans rutiner. På vår hemsida finns information om vad du som vårdnadshavare behöver göra om ditt barn är sjukt eller måste vara frånvarande av annan anledning.

Snabbval


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-21 09:20