Slottsstadens skola på Fågelbacksskolan

Huvudentrén på Fågelbacksskolan.

Slottsstadens skola är en 7–9 skola som från och med
HT18 finns i nybyggda Fågelbacksskolans lokaler. På Slottis, som skolan kallas, går cirka 550 elever och skolan har cirka 65 medarbetare.  Vi arbetar i tre spår; AB, CD
eller EFG. Detta innebär en fantastisk möjlighet till kontinuitet i arbetet för våra pedagoger och ger goda förutsättningar att följa eleverna och deras utveckling . I
varje spår finns också en socialpedagog/elevkoordinator, som har ansvaret för elevernas vardag utanför klassrummet. Med arbetet organiserat på detta sätt har
vi våra elever och deras behov i fokus och därmed bästa möjliga förutsättningar att nå målet ”Varje elevs bästa skola”

Aktuellt

Läxhjälp läsåret 2018/19

Vi erbjuder öppen läxhjälp för skolans elever på måndagar 14.30-16.00, tisdagar och torsdagar 15.00–16.30. På måndagar är det läxhjälp i sal 1008 och på tisdagar och torsdagar i sal 2008. Läxhjälpen bemannas av personal från skolan samt "läxhjälpare" från Drivkraft Malmö.

Föräldramöte för åk 7

Den 12/2 hälsar vi alla vårdnadshavare till elever i åk 7 varmt välkomna på föräldramöte! Kontakta respektive klasslärare för mer information.

Utvecklingssamtal

Den 24/1 och den 28/1 är det tid för utvecklingssamtal. Kontakta respektive klasslärare för mer information om hur du bokar tid.

Vårens studiedagar

Under våren infaller studiedagarna den 15/2, 18/3 och 22/5.

Snabbval

 

Senast ändrad: 2019-01-20 13:45