Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.
Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med skolår sex. I Malmö finns  fritidshem i både enskild och kommunal regi. De kommunala bedrivs i stadsdelarna och är kopplade till de olika skolorna.

Vem har rätt till plats på fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar får ansöka om plats på fritidshem åt sina barn. Ditt barn kan också ha rätt till plats på fritidshem på grund av barnets eget behov eller om barnet har behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Senast ändrad: 2016-01-13 13:30