Strandskolan

Strandskolan

Strandskolan ingår i Klagshamns rektorsområde tillsammans med Klagshamnsskolan. Strandskolan har cirka 550 elever i årskurs 2 till 9. Eleverna kommer företrädesvis från Klagshamn och övriga delar av Malmö. Skolan har 23 klasser.

”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.”

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-23 17:44