Strandskolan

Strandskolan

Strandskolan ingår i Klagshamns rektorsområde tillsammans med Klagshamnsskolan. Strandskolan har cirka 550 elever i årskurs 2 till 9. Eleverna kommer företrädesvis från Klagshamn och övriga delar av Malmö. Skolan har 23 klasser.

”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.”

Skolavslutning 180615

Klass F och 1

Eleverna samlas på skolgården Klagshamnsskolan kl 09:10. Därefter gemensam avfärd till Strandskolan, där föräldrarna väntar kl 09:30 på skolgården. Fritids resterande del av dagen.

Åk 2-3

Eleverna samlas i sina klassrum kl 09:00. Föräldrarna hälsas välkomna till skolgården 09:30. Fritids resterande del av dagen.

Åk 4-9

Elevsamling enligt överenskommelse mellan lärare och elever när skoldagen startar. Avslutningen på skolgården startar kl 11:00. Betygen i åk 6, 7 och 8 lämnas ut i klassrummen efter avslutningen. Fritids för åk 4 och 5 resterade del av dagen

 

 

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-16 08:54