Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola invigdes i augusti 2010. Skolan är en 4–9-skola med fritidshem. Skolan har 530 elever i åldrarna 10–16 år. Skolans verksamhet präglas av ekologiskt och miljövänligt tänkande.

 

Åter på Västra Hamnen skola!

 

Från och med måndag den 4 mars är vi åter alla samlade på Västra
hamnens skola. Vi tackar Stapelbäddskolan för att de ställt upp med lokaler för tre av våra klasser! Både personal och elever tycker det känns skönt att komma tillbaka till sina egna klassrum igen. Alla schema är uppdaterade och finns i schemavisaren som vanligt.

Information med anledning av brand på Västra hamnens skola

Uppdaterades: 2019-01-08 08:23

Höstterminen fick ett mycket tråkigt slut för personal och elever på Västra hamnens skola då vi tvingades stänga skolan pga brand-, rök- och vattenskador. Initialt hade vi goda förhoppningar att de salar som var drabbade skulle vara återställda innan vårterminen startar men skadorna är dessvärre större än vi då trodde. Brandlarmet har återställts, sanering har pågått under jullovet och ventilationen har setts över i hela byggnaden för att säkerställa att luftkvaliteten är god. Återställningen av sal 4, 5 och 6 samt bildsal och slöjdsalar tar emellertid tid och vi har således tre klassrum och tre specialsalar som vi inte kommer att kunna använda förrän i vecka 10, dvs. under sju undervisningsveckor.

Initialt var förslaget att bussa elever och personal till andra skolor i Malmö under hela eller delar av skoldagen. Vi har emellertid lyckats ordna tre salar på Stapelbäddsskolan och vi ser det som ett mycket bättre alternativ och dessutom ett alternativ i vår absoluta närhet. Tre klasser kommer alltså att flytta över till Stapelbäddsskolan tillfälligt och utöver det har vi några ämnen där vi behöver hitta alternativa lokaler på skolan samt ett alternativt upplägg för undervisningen. Mer information samt information om vilka klasser som blir berörda får ni under dagen i form av ett informationsbrev som även det kommer att läggas här på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Skolledningen på Västra hamnens skola

Informationsbrev till Vårdnashavare och Elever (pdf, 121.5 kB)


Till alla vårdnadshavare och elever på Västra hamnens skola

Under natten till onsdagen brann det vid fasaden på Västra hamnens skola intill ett fönster och rök spred sig in i byggnaden. I samband med det utöstes brandlarmet och skolans sprinklersystem. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte branden. Det är rök- och vattenskador i en del av skolan men tack vare sprinklersystemet och brandlarmet är skadorna begränsade. Saneringsarbete pågår i delar av huset och det beräknas pågå över jul- och nyårshelgerna. Beslut fattades tidigare idag att hålla skolan stängd under dagen eftersom vi inte kunde garantera en trygg, säker och hälsosam miljö för elever och personal.

Under dagen har vi fått nya besked gällande fastigheten och konsekvenserna av branden och har därför i samråd med ansvarig utbildningschef fattat beslut att hålla skolan stängd under torsdagen och fredagen. De fyra främsta orsakerna är nio rök- och vattenskadade salar, avsaknad av ventilation i hela byggnaden, fortsatt röklukt i lokalerna och ett brandlarm som delvis är satt ur funktion. Det gör att vi inte kan skapa en trygg, säker och hälsosam miljö för elever och personal.

Fritids kommer att vara öppet för de barn som är inskrivna där och fritids kommer att hålla till i paviljongen. Ni som har barn på fritids kommer under eftermiddagen få ett telefonsamtal och vi vill be er svara så att vi vet hur många barn som kommer imorgon och på fredag. Om ni har möjlighet att ha era barn hemma torsdag och fredag så underlättar det för oss.

I år har vi inte möjlighet att ha den avslutning som vi traditionsenligt har här på skolan men vi får fira vår terminsstart istället. Betygen kommer att skickas hem till alla berörda elever.

Vi uppdaterar vår hemsida med ny information när sådan finns och det är där som ni kommer hitta information under jullovet. Om ni vet något om branden eller har tips ber vi er kontakta polisen på 11414.

Vi är ledsna över det inträffade och beklagar om det ställer till det för er men hoppas samtidigt på förståelse för situationen och för beslutet som är fattat med barnens bästa i fokus.

Vänliga hälsningar

Skolledningen genom
Charlotte Löfqvist, rektor, Västra hamnens skola

 

I natt har skolan drabbats av brand och med anledning av det håller skolan stängt idag onsdag. För mer information, se nedan.

 

Kl. 05.00: Under natten till onsdagen brann det utanför Västra hamnens skola intill ett fönster och rök spred sig in i byggnaden. I samband med det utöstes brandlarmet och skolans sprinklersystem. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte branden. Det är rök- och vattenskador i en mindre del av byggnaden men tack vare sprinklersystemet och brandlarmet är skadorna begränsade. Just nu pågår saneringsarbete i delar av huset. Räddningstjänsten har säkerställt att lokalerna kan användas och inomhusmiljön och luften är kontrollerad.

07.00: När personal kom till skolan var det återigen en kraftig röklukt i lokalerna och rektor gjorde då bedömningen att stänga skolan idag onsdag och låta förvaltaren se över fastigheten och ventilationssystemet. Skolan kommer kontakta alla vårdnadshavare på något sätt. Vi kommer att sätta anslag på våra dörrar och hålla er uppdaterade via vår hemsida så att ni vet hur det blir inför morgondagen. Skolans hemsida innehåller i princip samma information som ni nu får här och hemsidan uppdateras under dagen. I nuläget har vi ingenting som indikerar på att nattens händelse har kopplingar till något eller någon på vår skola.

//Skolledningen

Informationsbrev till vårdnadshavare inför läsåret 18/19 (word, 68.5 kB)

Försäkringsinformation till elever och vårdnadshavare

 

Senast ändrad: 2019-03-03 12:56